Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

I teologijos kursas (2022/2023 m.m. 3 kursas)


 
 
 
 
Kristijonas Guščius,
1995 06 06, iš Vilniaus šv. Rapolo par. (Vn)
  Artur Martyniuk,
1986 04 01, iš Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai par. (Vn)
  Audrius Sargelis,
1985 06 19, iš Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo par. (Kš)
  Saulius Nojus Skomantas,
2000 11 18, iš Alytaus Šv. Kazimiero par. (Vk)
  Ignas Šopaga,
1994 05 30, iš
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai par. (Tš)

 


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

               

 
 
 
 

 
   
 
 
   
 
 
   
                 

 
 
 
   


IV teologijos k. (VI) III teologijos k. (V) II teologijos k. (IV) I teologijos k. (III)

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį