Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

IV teologijos kursas (2022/2023 m.m. 6 kursas)

 
  
   
  
 
Linas Braukyla,
1993 08 31, iš Gailestingumo šventovės (Vn)
 
Miroslav Jonas Domanskij,
1996 08 08, iš Vilniaus Šventosios Dvasios par. (Vn)
  Deividas Stankevičius,
1977 03 30, iš Vilniaus Arkikatedros bazilikos par. (Vn)
  Miroslav Ulevič,
1982 09 07, iš Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) par. (Vn)
 
   
 
 
 
 
 

   
       

 
 
       


IV teologijos k. (VI) III teologijos k. (V) II teologijos k. (IV) I teologijos k. (III)

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį