Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

IV teologijos kursas (2019/2020 m.m. 6 kursas)

   
  
 
   
 
  
 
                 
    Darius Graževič,
1994 06 03,
iš Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai par. (Vn)
 
 
 
                 
                 


IV teologijos k. (VI) III teologijos k. (V) II teologijos k. (IV) I teologijos k. (III) II filosofijos k. (II) I filosofijos k. (I)

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį