Liudijimai  •  Maldos  •  Informacija stojantiems  •  Nuorodos
 
     
 

IEŠKANTIEMS PAŠAUKIMO BEI STOJANTIEMS

 Ateik ir sek paskui mane (Mt 19,21)

Vatikano II Susirinkimo dokumentuose sakoma, kad visi esame pašaukti į šventumą ir į amžinąjį gyvenimą su Dievu Jo Karalystėje. Tai yra visų žmonių gyvenimo tikslas. Tačiau į šį tikslą kiekvienas einame skirtingu, savu, mums asmeniškai skirtu keliu. Vieni šventumo ir amžinojo gyvenimo siekia gyvendami šeimos gyvenimą, kiti – radikaliai pasirinkdami evangelinių patarimų kelią ir tapdami broliais ar seserimis vienuolėmis. O kai kuriuos Dievas kviečia į kunigystės kelią, kad juo eidami ir patys siektų šventumo, ir kitus skatintų ieškoti Dievo bei prie Jo artintis.

Kur mane Dievas kviečia?

Šių laikų žmonėms dažnai nepatinka, kai jiems kas nors nurodinėja, ką jie turi savo gyvenime veikti. Todėl daugelis šiandien lieka kurti Dievo kvietimui ir mano, kad patys vieni, be Dievo, gali geriau nuspręsti, koks gyvenimas jiems tinka. Tačiau tik pasirinkdami tą kelią, kurį mums skyrė Dievas, ir juo eidami būsime ir patys laimingi, ir geriausiai pasitarnausime kitiems žmonėms.

Tad nebijokime Dievo klausytis ir klausti Jo, kur jis mus pašaukė. Kiekvieno žmogaus užduotis yra ieškoti savo pašaukimo, bandyti suprasti, kur Dievas jį kviečia, ir atsiliepti į šį kvietimą.

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį