Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

Hierarchai

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje trečiajame - panašėjimo į Kristų - formacijos etape (kuris paprastai sutampa su teologijos studijomis), mokosi ir rengiasi kunigystei visų Lietuvos vyskupijų seminaristai.

Vatikano II Susirinkimo dokumentai vyskupui skiria svarbų vaidmenį seminarijos gyvenime: „Vyskupas nuolatiniu meiliu rūpestingumu teįkvepia dirbančiuosius seminarijoje ir patiems auklėtiniams tebūnie kaip tikras tėvas Kristuje“ (Dekretas dėl kunigų ugdymo Optatam totius, 5). Taip pat ir popiežiaus Jono Pauliaus II apaštaliniame paraginime Pastores dabo vobis iškeliamas vyskupo vaidmuo, nes ugdymo kunigystei sistemoje pirmiausia jis atstovauja Kristui. Vyskupui tenkanti atsakomybė už kandidatų ugdymą įpareigoja jį dažnai lankyti seminaristus, nes tai padeda seminarijos bendruomenei įsijungti į vietinę Bažnyčią, o svarbiausia – formuoja kandidatų į kunigus sensus Ecclesiae („Bažnyčios pajautimą“), kuris yra svarbiausia būsimo kunigo sielovadinė vertybė (plg. PDV 65). Tad vyskupui tenka ypatingas rūpestis seminarija, kurioje ugdomi būsimi jo bendradarbiai kunigai.

     
 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį