Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

II teologijos kursas (2022/2023 m.m. 4 kursas)


 
 
 
 
Dovydas Dabužinskas,
1999 10 26, iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų par. (P)
  Robert Gaičauskas,
1989 06 27, iš Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo par. (Vn)
  Bronius Jarukas,
1971 03 02, iš Želvos Šv. Ignaco Lojolos par. (Kš)
  Tomas Liucijanas Jundo,
2000 01 07, iš Šalčininkų Šv. apaštalo Petro par. (Vn)
 
       
       

 
 
 
 

 
 
 
 

               
                 
                 
                 
                 
       
       


IV teologijos k. (VI) III teologijos k. (V) II teologijos k. (IV) I teologijos k. (III)

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį