Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

Klierikai

IV teologijos k. (VI) III teologijos k. (V)  II teologijos k. (IV)  I teologijos k. (III)

Klierikai – tai seminarijoje besimokantys ir kunigystei besiruošiantys žmonės. Dar kitaip jie vadinami alumnais, seminaristais arba tiesiog seminarijos studentais. Čia galėsite rasti visus mūsų seminarijos klierikus, suskirstytus kursais.

 Seminaristai susitikime su popiežiumi Benediktu XVI

Kadangi seminarijos studijų sistema šiek tiek skirtinga nuo daugelio kitų aukštųjų mokyklų, kursų pavadinimai irgi kiek neįprasti. Mokslas čia trunka šešerius metus (prieš juos dar yra parengiamieji arba propedeutiniai metai, privalomai įvesti 2003 m. Lietuvos Vyskupų konferencijos sprendimu). Pirmieji dveji metai skirti daugiausia filosofinėms studijoms ir todėl vadinami I ir II filosofijos kursais. Kiti ketveri metai yra teologijos studijų metai ir atitinkamai vadinami I, II, III ir IV teologijos kursais, kas atitinka III, IV, V ir VI mokslo metus seminarijoje. 2020 m. vasarą, įgyvendinant „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis“ (2016 m.) gaires, Lietuvos vyskupai nusprendė reformuoti kunigų ugdymą mūsų krašte. Šio sprendimo pasekmėje Lietuvoje veikusios trys kunigų seminarijos tapo pasiruošimo kunigystei skirtingų etapų formacijos vietomis, kuriose paeiliui kunigystei ruošiasi kandidatai iš visų Lietuvos vyskupijų. Telšių kunigų seminarijai patikėtas propedeutinio kurso auklėtinių ugdymas, Kauno kunigų seminarijoje įgyvendinama mokinystės etapo, paprastai sutampančio su filosofijos studijomis, formacija, o Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje – teologijos studijų (arba panašėjimo į Kristų) etapas.

2022 - 2023 mokslo metais Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje propedeutiniame kurse kunigystei ruošiasi 4 auklėtiniai, Kauno kunigų seminarijoje filosofiją studijuoja 6 I ir II kurso aliumnai, o Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje teologiją studijuoja 21 klierikas:

Ankstesnių mokslo metų sąrašai:
Seminarijos klierikai 2021 metų spalio 1 d. PDF
Seminarijos klierikai 2020 metų spalio 1 d. PDF
Seminarijos klierikai 2019 metų spalio 1 d. PDF
Seminarijos klierikai 2018 metų spalio 1 d. PDF

 

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį