Globėjas  •  Hierarchai  •  Vadovybė  •  Klierikai  •  Ekskursija  •  „Teesie“  •  Biblioteka  •  Padėka
 
     
 

Lietuvos duomenų bazės

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė: archyvas, 1994-2002 http://straipsniai-arch.libis.lt/pls/bkc/bkc_web.search_form

Straipsnių bazėje sukaupti 768 087 bibliografiniai įrašai, informuojantys apie publikacijas Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose leidiniuose. Prieiga prie bazės laisva, vartotojo vardas guest, slaptažodis guest. Nuo 2003 m. bazė nebepildoma, įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) analizinės bibliografijos posistemyje .

eLABa-Lietuvos elektroninė biblioteka
www.lvb.lt

Bazėje kaupiami, saugomi bei pateikiami Lietuvos ir užsienio šalių mokslo ir studijų elektroniniai ištekliai (monografijos, mokslo žurnalai, disertacijos ir santraukos, vadovėliai ir kita mokslui ir studijoms skirta literatūra).

Epaveldas
www.epaveldas.lt

Bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, tarp jų senosios lietuviškos knygos (1547–1863) ir lietuviškos periodinės spaudos (1864–1940 m.) duomenų bankas, talpinantis per 4,5 mln. originalių rankraščių, laikraščių, bažnytinių knygų, metrikų, taip pat kitų itin vertingų, didelę istorinę vertę turinčių dokumentų.

Taisyklės Katalogai Lietuvos duomenų bazės Atvirosios prieigos ištekliai

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį