Propedeutinis  •  Kalendorius  •  Dienotvarkė  •  Maldos gyvenimas  •  Studijos  •  Pastoracija  •  Laisvalaikis
 
     
 

Studijos

Studijų programa Dėstytojai  Studentų darbai 

Seminaristas, rengdamasis kunigo tarnystei ir ruošdamasis skleisti tikėjimą pasaulyje, turi sukaupti pakankamai žinių, kad galėtų deramai šį uždavinį atlikti. Pirmiausia būsimasis kunigas pats turi gerai pažinti savo tikėjimą. Be to, šiuolaikinės išorinės sąlygos (idėjų bei požiūrių pliuralizmas, Bažnyčios kritika ir t. t.) reikalauja iš kunigo gilaus bei plataus išsilavinimo. Jonas Paulius II taip apie tai rašo: „Intelektinis ugdymas turi savo specifiką, bet yra artimai susijęs su žmogiškuoju bei dvasiniu ugdymu kaip būtinas jų elementas ir yra būtina tų matmenų išraiška. Jis atspindi būtiną proto poreikį, kurio dėka žmogus turi „dalį Dievo minties šviesoje“ ir mėgina pasiekti išmintį, savo ruožtu įgalinančią ir vedančią jį į Dievo pažinimą bei prigludimą prie jo“ (PDV 51).

Paskaitoje

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje studijos trunka 6 metus, neįskaitant propedeutinio kurso. Pirmieji dveji metai skirti filosofijos kursams, kiti ketveri – teologijos.

Per pirmuosius dvejus metus yra studijuojami tokie dalykai kaip filosofijos istorija, metafizika, logika, pažinimo filosofija, religijos filosofija, teologinė antropologija, įvadas į filosofiją, įvadas į teologiją, Šv. Rašto įvadas, Dievo filosofija, lectio divina, bendroji sociologija, kalbos kultūra, Bažnyčios istorija, etika, liturgika.

 Asmeninės studijos

Nuo trečio kurso studijų kryptis pasikeičia – pradedama gilintis į teologines disciplinas: fundamentinė teologija, dogmų teologija, moralės teologija, socialinis Bažnyčios mokymas, Senojo ir Naujojo testamento egzegezė, Bažnyčios teisė, liturgika, patristika, teologinė antropologija, pastoracinė teologija, pastoracinė psichologija, katechetika ir kitos. Taip pat klierikai studijuoja bažnytinio meno istoriją, Lietuvos Bažnyčios liaudies pamaldumo praktikas, bendrąją psichologiją, religiją šiuolaikinėje visuomenėje, naujuosius religinius judėjimus, priešvedybinę ir vedybinę skaistą, įvadą į islamą ir kitus dalykus.

 Skaitykloje

Ypatingas dėmesys studijų metu yra skiriamas kalboms. I–II kursuose privalomos yra lotynų ir italų kalbos. III kurse studijuojama Naujojo Testamento graikų kalba (koine). Norintiems studijuoti arba geriau išmokti modernias užsienių kalbas (anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų) sudaromos galimybės vasarą dalyvauti šių kalbų kursuose užsienyje.

Asmeninės studijos

Kiekviename kurse yra privalomi seminarai: I – metodologijos seminaras, II – filosofijos seminaras, III – fundamentinės teologijos seminaras, IV – Šv. Rašto egzegezės seminaras, V – dogmų teologijos seminaras.

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos absolventai, sėkmingai baigę studijas, t.y. apgynę diplominį darbą ir išlaikę tris sintezės egzaminus, gauna Laterano universiteto bakalauro ir Religijos mokslų magistro diplomus.

 
 
   toliau  į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį