Sausio 15 dieną įvyks diakonato šventimai (2011 sausis)

Sausio 3 dieną, prieš priimant diakonato šventimus, šeštojo kurso klierikams prasidėjo susikaupimo savaitė, kuriai vadovavo tėvas Arūnas Peškaitis. Šį laiką klierikai praleido Pranciškonų Kryžių kalno vienuolyne, kur galėjo dar kartą apmąstyti savo pašaukimą bei dvasiškai pasiruošti šventimų priėmimui. Artėjantį šeštadienį, sausio 15 dieną, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje Jo Ekscelencija vysk. Arūnas Poniškaitis suteiks jiems diakonato šventimus. Po šešerių metų studijų alumnai priims pirmojo laipsnio šventimus. Diakono funkcija, kaip teigia Šv. Ignacas Antiochietis, yra niekas kita kaip tik „Jėzaus Kristaus tarnystė, kuris prieš amžius buvo pas Tėvą, o pabaigoje apsireiškė“. Diakonai - tai Dievo Bažnyčios tarnai. Šv. Polikarpas iš Smirnos primena diakonams, kad sekant Viešpaties pavyzdžiu, kuris tapo tarnu visiems, butu susivaldę, gailestingi ir mandagūs.

Visus kviečiame šeštojo kurso klierikus palaikyti malda, kad Dievas suteiktų jiems savo malonių ir drąsos sekant Kristumi, kad jų tarnystė būtų miela Dievui ir priimtina žmonėms.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį