Švč. Mergelės Marijos mėnuo seminarijoje (2010 spalis)

Dievo Motinos ikona Kiekvieną spalio mėnesio dieną drauge su visa Katalikų Bažnyčia meldžiamės rožinio maldą. Ši malda – tai Kristaus slėpinių kontempliavimas drauge su Švenčiausiąja Mergele Marija. Melsdamiesi šia malda kontempliuojame Marijos Sūnaus džiaugsmingą, šviesų, skausmingą ir šlovingą veidą. Ši malda taip pat yra vertinga dvasinė priemonė, padedanti ugdyti mūsų artimą ryšį su Jėzumi Kristumi. Mergelės Marijos pavyzdys moko mus visada vykdyti Dievo valią, todėl mes kiekvieną dieną prašome jos užtarimo pas Dievą ir pavedame jos globai seminarijos bendruomenę bei visus žmones.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį