Kun. Žydrūno Vabuolo ir kun. Rimgaudo Šiūlio kunigystės 10-mečio jubiliejus (2010 spalis)

Šiais metais rugsėjo mėnesį savo kunigystės dešimtąsias metines seminarijoje šventė jos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas ir buvęs rektorius kun. Robertas Šalaševičius, o spalio mėnesį taip pat kunigystės dešimtmečio jubiliejų minėjo seminarijos dvasios tėvas kun. Rimgaudas Šiūlys ir jo bendrakursiai. Šia proga jubiliatai seminarijos koplyčioje aukojo Šv. Mišias, dėkodami Dievui už kunigystės dovaną. Po šv. Mišių vyko šventinė vakarienė, kurios metu kunigai dalinosi savo kunigiškąją patirtimi su mumis, drąsindami eiti kunigystės link.

Brangūs kunigai, sveikiname Jūs kunigystės dešimtmečio proga. Dėkojame Dievui už Jūs, Jūsų rūpestį bei globą mumis. Linkime Jums Dievo palaimos, drąsos ir ryžto įveikiant sunkumus, pasitaikančius pašaukimo kelyje, ir džiugia dvasia tarnauti Viešpačiui.

Seminarijos bendruomenė

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį