Nuotraukų paroda (2010 rugsėjis)

Kun. Algirdas Akelaitis

Kunigas Algirdas Akelaitis - buvęs seminarijos auklėtinis, dabar Kaišiadorių vyskupijos kunigas, studijuojantis Romoje, Biblikumo institute. Dar studijų seminarijoje laikais Trinapolio bažnyčios šventoriuje kun. Algirdas nupaveikslavo plytelėmis grįstą aikštelę, kurioje, pagal jo atrastus duomenis, kareiviai su aulininiais batais žaisdavo tinklinį. Dėl to plytelės susiskeldėjo ir atsirado savotiški piešiniai bei tam tikros užuominos ir nušvitimai nenusibostančiam ieškojimui...

Galijotas kai jis tyčiojosi iš izraelio vyrų

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų lyg paprastas dalykas: plytelėmis grįsta aikštelė. Be abejonės taip ir yra - grindinys skirtas vaikščioti žmonėms. Tik yra vienas „bet“: grindinys buvo paprastas tik iki tos akimirkos, kai kažkas jį pastebėjo, įžvelgė jame kažką naujo ir galbūt nesančio, nupaveikslavo – padarė tą dalyką nekintančiu vaizdu ir jam suteikė naują vardą, naują reikšmę – visai kitokią, nei turėjo anksčiau.

Judita kai ji grįžo į Betuliją nukirtusi Holofernui galvą

Kun. Algirdas paprasčiausiose grindinio plytelėse įžvelgė didžius biblinius asmenis, tokius kaip Jėzus, Marija, Galijotas, Estera, Judas, Jonas ir kiti. Įdomu, nes juk grindinys nėra kažkaip susijęs su šiais bibliniais asmenimis. O kareiviai - ar žaisdami tinklinį jie žinojo, kad po jų kojomis gimsta tai, į ką po kažkurio laiko bus žiūrima kaip į meno kūrinius? Pats nuotraukų autorius kelia klausimus, kurie gali būti ir mums aktualūs žvelgiant į šias nuotraukas: „kokia yra jungtis tarp to, ką matau ir to, ką tai reiškia? Kodėl žiūrėti į plytelę būtent iš tos pusės? Kodėl ten matyti būtent tą žmogų? Ar tai, kas suvokiama autoriui, suvokiama ir kitam?“

Kviečiame apsilankyti kun. Algirdo Akelaičio parodoje ir į paprastus dalykus pažvelgti kitaip.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį