Rekolekcijos (2010 rugsėjis)

Rekolekcijų vadovas kun. Algis Neverauskas ir kun. Rimgaudas Šiūlys

Rugsėjo 21-25 dienomis atlikome rekolekcijas. “Išsibarstę” po vasaros atostogų atvykome į Jėzuitų stovyklavietę Guopstose vėl “susirinkti”, susikaupti ir pradėti naujus mokslo metus. Rekolekcijų metu savo tikėjimu, žiniomis ir kunigiška patirtimi dalinosi Pasvalio klebonas kun. Algis Neverauskas.

VI kurso klierikas Arūnas Kalpakovas

Rekolekcijos buvo pradėtos palyginimu apie sėjėją (Mt 13,3-9). Remdamasis šia Šv. Rašto ištrauka rekolekcijų vadovas kvietė atsigręžti atgal, pažvelgti kiek grūdų išbarstyta ir kiek kartų buvo pasirinktas ne tas kelias, kurį siūlė Šv. Dvasia, bet lengvesnis. Vėliau kun. Algis perėjo prie apmąstymų apie kunigišką gyvenimą, dalinosi savo patirtimi ir rėmėsi gyvenimo pavyzdžiais. Trijų dienų tyloje jis ragino daug „dirbti“, kovoti su išsiblaškymu ir mąstyti apie tai, kodėl mes norime tapti kunigais ir ar esame pasiruošę būti tikrais dvasininkais. Vadovas taip pat kalbėjo apie maldos būtinybę, jos įsišaknijimą kunigo bei kiekvieno žmogaus gyvenime.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį