Piligriminė kelionė į Agluoną (2010 rugpjūtis)

Seminarijos bendruomenė prie Agluonos bazilikos

Rugpjūčio 30 ir 31 dienomis nuvykome į tradicinę mokslo metų pradžios piligriminę kelionę. Šiemet Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo naujiems mokslo metams prašyti keliavome į Latviją, Latgalos regione esančią Agluonos šventovę, kur nuo seniausių laikų yra garbinamas Agluonos Dievo Motinos šventasis paveikslas. Švč. Mergelės Marijos pagarbinti ir Jos užtarimo prašyti paskutiniuosius 13 kilometrų ėjome pėsčiomis, melsdamiesi, giedodami giesmes ir sveikindami visus sutiktus žmones.

Vysk. Janis Pujats ir seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas

Prieš mums įžengiant į didingą Baziliką, prie šventoriaus vartų mus pasitiko parapijos klebonas ir Rygos seminarijos pirmasis kursas. Vėliau šventėme šv. Mišias, apmąstėme Kryžiaus kelią, susitikome su Rezeknės-Agluonos vyskupu Janis Bulis, kuris papasakojo apie Dievo Motinos paveikslą. Agluonos Dievo Motinos paveikslo kilmė siejama su labai panašiu paveikslu Lietuvoje, esančiu Trakų bažnyčioje. Sužinojome taip pat ir apie atrastą Lietuvos karaliaus Mindaugo kapavietę, apie kurią liudija J.F. Privijo kronikoje paminėta juodo marmuro antkapinio akmens plokštė, rasta 1618 metais Agluonoje, valant seno, sugriuvusio bokšto griuvėsius. Jo užrašas sako, kad 1263 metais rugsėjo 12 d. čia Mindaugas buvo nužudytas ir palaidotas. Sekančią dieną po šv. Mišių sukalbėję piligrimų maldą ir palaiminti Švč. Sakramentu iškeliavome atgal į Vilnių.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį