Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena (2007 kovas)

Kovo 12 d. Į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją atvyko žinoma liaudies dainų atlikėja Veronika Povilionienė. Šis susitikimas buvo skirtas Kovo 11-osios šventei – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai – paminėti. Viešnia jau pirmosios dainos metu visus klierikus pakvietė dainuoti kartu su ja. Kiekvienai savo atliekamai dainai padarydavo trumpą įvadą, pristatydama tą dainą ir jos prasmę.

V. Povilionienė stengėsi studentus supažindinti su kuo įvairesnėmis lietuvių liaudies dainomis, jų atsiradimo ir atlikimo ypatumais. Be dainavimo kartu, buvo pristatyti ir dainininkės muzikiniai projektai, atlikti su įvairiais Lietuvos muzikantais ir ansambliais.

Trumpų pertraukėlių tarp dainų metu, viešnia pasakojo apie Sovietų valdžios laikais vyravusią muzikantų padėtį bei savo koncertinę veiklą ir tuo metu kildavusius sunkumus.

Po koncerto žinoma dainininkė labai šiltai atsakinėjo į klierikų pateiktus klausimus, pokštavo. Visus sužavėjo atsakymų paprastumas ir nuoširdumas. Muzikė kvietė būsimuosius kunigus tapti tiek dvasingumo, tiek lietuvybės ir patriotiškumo skelbėjais bei puoselėtojais.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį