Kunigystės šventimai (2010 rugpjūtis)

Kun. Lauryno Visocko šventimai

Rugpjūčio 28 diena dalyvavome didelėje šventėje. Vienas iš Vilniaus seminarijos auklėtinių diak. Laurynas Visockas, priklausantis Kaišiadorių vyskupijai, iš vysk. Juozapo Matulaičio rankų priėmė kunigystės šventimus. Šv. Mišiose Kaišiadoryse meldėmės visa seminarijos bendruomenė. Diakoną Lauryną Vyskupui ir susirinkusiems tikintiesiems pristatė ir apie jo tinkamą pasiruošimą atlikti tarnystę Kristaus Bažnyčioje paliudijo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas.

Kitą dieną, Vievio parapijoje, kunigas Laurynas aukojo savo pirmąsias Šv. Mišias, kuriuose gausiai dalyvavo seminaristai bei kunigai iš įvairių vyskupijų. Pamokslą sakęs parapijos klebonas kun. Alfonsas, pristatęs šiuolaikinio pasaulio vaizdą ir jo keliamus vis didesnius reikalavimus kunigui, kvietė visus melstis už jaunąjį kunigą. Tad visi palaikykime jaunąjį kunigą savo maldomis!

 

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį