Naujųjų mokslo metų pradžia (2010 rugpjūtis)

2010 metų rugpjūčio 26d. pilni naujų jėgų, idėjų ir pasiryžimų po vasaros atostogų, pastoracinių praktikų ir stovyklų sugrįžome tęsti savo pasiruošimo kunigystei. Mums klierikams vasara reiškia tris mėnesius ne seminarijoje, kurie viena vertus yra poilsio ir atostogų laikas, kita vertus įvairiausių pastoracinių praktikų laikotarpis, padedantis geriau pasiruošti darbui su žmonėmis, kuriuos Dievas ateityje mums paves. Šią vasarą mūsų seminarijos klierikai dalyvavo įvairiausiuose stovyklose vaikams ir jaunimui, pagelbėjo organizuojant Lietuvos Jaunimo dienas Panevėžyje, pagelbėjo Popiežiaus rūmų pamokslininko Raniero Cantalamesos rekolekcijose dalyvavusiems kunigams ir piligrimams iš Airijos.

Viena iš svarbiausių praktikų yra patarnavimai parapijose. Džiaugiamės, kad kai kurie iš mūsų šias praktikas atlikti ir savo užsienio kalbų žinias patikrinti galėjo Italijos, Vokietijos ir Anglijos parapijose.

Robertas Moisevič

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį