Atvirų durų diena (2010 balandis)

2010 balandžio 24 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko atvirų durų diena. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kuriose kartu meldėsi atvirų durų dienos dalyviai ir seminarijos auklėtiniai. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė seminarijos rektorius kun. Ž. Vabuolas. Jis sakė, kad kaip tik tą dieną liturgijoje minimas pirmasis baltų kraštų misionierius šv. Vaitiekus ir pranašas Samuelis gali būti geri pavyzdžiai, kaip paaukoti savo gyvenimą Dievui. Anot rektoriaus, šie vyrai konkrečiu būdu atsakė į Dievo pašaukimą, jie visiškai pasišventė Dievo tarnystei. Jis drąsino ir visus dalyvius atsiliepti į Dievo kvietimą. Rektorius kalbėjo kaip svarbu ne tik sakyti, jog aš tikiu, kad turiu pašaukimą, bet ir konkrečiai įgyvendinti tą Dievo planą savo gyvenime. Kun. Ž. Vabuolas kvietė dalyvius vis labiau įsileisti Šventąją Dvasią į savo gyvenimą.

Po šv. Mišių renginio dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti seminariją, iš arčiau susipažinti su klierikų gyvenimu. Mąstantieji apie stojimą į seminariją klierikų buvo pakviesti pabendrauti prie arbatos puodelio, o vėliau susitiko su seminarijos vadovybės nariais.

Arūnas Kalpakovas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį