Diakonų piligriminė kelionė į Roma (2010 balandis)

Laikantis Vilniaus Šv. Juozapo seminarijoje nusistovėjusios tradicijos, š.m. balandžio 16 d. VI kursas su dviem seminarijoje dirbančiais kunigais išvykome į piligriminę kelionę į Romą. Viešpaties planai nežinomi, ypač piligriminėje kelionėje. Vulkaniniam debesiui užklojus Europos padangę, piligrimystę teko išgyventi tikriau, pasirinkus kelionę mikroautobusu. Apsistoję Vila Lituania, esančioje šalia Šv. Kazimiero Lietuvių kolegijos Romoje, kiekvieną dieną lankėme Romos bazilikas ir kitas bažnyčias, kuriose meldėmės prie ten palaidotų šventųjų kapų. Pirmųjų krikščionių laidojimų ir susirinkimų vietoje, o būtent Šv. Sebastiano katakombose, aukojome Šv. Mišias vienoje iš ten esančių koplyčių. Pasinaudojome galimybe susitikti ir melstis su popiežiumi Benediktu XVI generalinėje trečiadienio audiencijoje, ir klausėmės popiežiaus įspūdžių iš jo ganytojiškos kelionės į Maltą. Buvo įdomu apsilankyti Vatikano radijuje, kur šventėme Šv. Mišias ten esančioje koplyčioje. Didelį dėmesį paliko architektūrinis bei meninis Romos paveldas, o ypač Romos imperijos laikus menantis Koliziejus ir Bažnyčios istoriją atspindintis Vatikano muziejus. Roma sužavėjo ir savo atmosfera, puikiu oru ir maistu bei kava. Programa buvo gerai paruošta ir pareikalavo daug jėgų, nes norėjosi pamatyti kuo daugiau. Todėl itališkos kasdienybės dalies - siestos - neteko patirti.

Pilni gausių įspūdžių, piligrimystės pabaigoje padėkojome Lietuvių kolegijos Romoje rektoriui ir ten bestudijuojantiems kunigams už šiltą priėmimą ir visokeriopą pagalbą ir balandžio 22 d. išvykome atgal į išsiilgtą savo seminariją.

Andžej Bylinski

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį