Kvietimas į tarptautinę mokslinę konferenciją

Konferencijos plakatas

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija visus norinčius kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Aš - gerasis ganytojas“ (Jn 10,11). Kunigystės fenomenas – istorija ir teologija, skirtą popiežiaus paskelbtiems Kunigų metams.

Konferencija vyks gegužės 8 d., šeštadienį, seminarijos patalpose (Kalvarijų 325, Vilnius). Jos pradžia 10.00 val., o pabaiga numatoma 14.00 val. Konferencijoje dalyvaus pranešėjai iš Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos. Užsienio kalba skaitomi pranešimai bus verčiami į lietuvių kalbą.

Pranešimuose bus nagrinėjamos kunigystės fenomeno kitose religijose, Senajame Testamente temos, taip pat kunigystės svarba ir vieta Katalikų Bažnyčioje. Tikslesnę programą rasite žemiau. Seminarijoje šiuo metu taip pat vyksta Stefanijos Katkevičienės tapybos darbų paroda, kurią konferencijos dalyviai galės apžiūrėti.

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

I sesija


Moderuoja 

10.00-10.10 Atidarymas
Kun. lic. ŽYDRŪNAS VABUOLAS, Rektorius

10.10-10.30 Nuo šamanų iki imperatorių: kunigystės fenomenas konfucianizme ir daoizme
Kun. prof. habil. dr. ROMUALDAS DULSKIS (Vytauto Didžiojo universitetas)

10.30-11.20 Senojo Testamento kunigystė – istorija ir dabartis. Trečioji šventykla*
Kun. prof. habil. dr. WALDEMAR CHROSTOWSKI (Kardinolo Stefano Višinskio universitetas, Varšuva)

11.20-11.40 Mokymo, šventinimo ir vadovavimo tarnystė. Istorinė akcentų kaita ir jos įtaka sakramentinės kunigystės sampratai
Kun. dr. MINDAUGAS RAGAIŠIS (Vytauto Didžiojo universitetas)

11.40-12.00 Diskusija
12.00-12.20 Kavos pertrauka

II sesija

Moderuoja Dr. INGRIDA GUDAUSKIENĖ

12.20-13.00 Palyginimo apie Gerąjį Ganytoją refleksija (Jn 10,1-21) „Kunigas, ganytojas ir parapijinės bendruomenės vadovas“ instrukcijos kontekste*
Kun. dr. SŁAWOMIR STASIAK (Popiežiškasis teologijos fakultetas, Vroclavas)

13.00-13.20 Moteris Bažnyčioje
Dr. IRENA EGLĖ LAUMENSKAITĖ (Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija)

13.20-13.40 Kunigystės tarnystės samprata ir ekumenizmas
Kun. dr. SAULIUS RUMŠAS (Paryžiaus katalikų instituto teologijos fakultetas)

13.40-14.00 Diskusija
14.00 Pabaiga


* Pranešimas skaitomas lenkų kalba ir verčiamas į lietuvių.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį