Šv. Juozapo šventė ir tėvų diena (2010 kovas)

Kovo 20 d. seminarijoje vyko tėvų diena. Į šią šventę suvažiavo seminarijos auklėtinių tėveliai ir giminaičiai. Šv. Mišias celebravo ir pamokslą pasakė Jo Em. kard. A. J. Bačkis. Jis ragino rinktis gyvenimą su Dievu, kvietė pasitikėti Dievu ir klusniai vykdyti jo valią.

Po šv. Mišių penktojo kurso klierikai svečiams ir seminarijos bendruomenei pristatė kruopščiai parengtą meninę programą. Po meninės programos vyko šventiniai pietūs. Rektorius kun. Ž. Vabuolas padėkojo tėveliams, kad jie, šv. Juozapo pavyzdžiu, ne sau augino sūnus, bet atidavė juos Dievo tarnystei. Šešto kurso seniūnas diakonas Mykolas pasveikino su šventojo globėjo diena net tris Juozapus: kard. Audrį Juozą Bačkį, vysk. Juozą Tunaitį, ir kun. Hans Friedrich Joseph Fischer; jiems įteikė po gėlių puokštę ir palinkėjo, kad vestų visus pas dorybių ir nuolankumo pavyzdį, savo globėją, šv. Juozapą. Gėlių puokštė įteikta ir pirmą kartą seminariją aplankiusiam naujajam Vilniaus vysk. augz. A. Poniškaičiui.

Arūnas Kalpakovas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį