Lektorių ir akolitų skyrimai (2010 kovas)

Kovo 27 d. seminarijoje vyko lektorių ir akolitų skyrimai. Šv. Mišias celebravo ir pamokslą pasakė J.E. Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis. Pamokslo metu jis ragino skiriamuosius ir visus klierikus atpažinti žmonių dvasinius poreikius, ir ieškoti būdų kaip į juos atsiliepti. Vyskupas kvietė stengtis gyventi malonės būsenoje, o nupuolus visada pasinaudoti šventuoju Atgailos sakramentu. Jo Ekscelencija taip pat skatino seminarijos auklėtinius kopti į dvasinio gyvenimo aukštumas ir siekti šventumo.

Po šv. Mišių vyko šventiniai pietūs. O po pietų Jo ekscelencijai už suteiktus skyrimus padėkojo ir gėlių puokštę įteikė Kaišiadorių vyskupijos penkto kurso klierikas Mindaugas. Atsisveikindamas vysk. J. Matulaitis klierikams linkėjo, kad jų pašaukimas seminarijoje, Dievo malonei padedant, gražiai išsiskleistų.

Arūnas Kalpakovas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį