Diakonų šventimai (2007 sausis)

Sausio 20–21 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos bendruomenei buvo iškilmių dienos. Jau bebaigiantiems studijas šešto kurso klierikams buvo suteikti diakonų šventimai. Sausio 20 d. seminarijos koplyčioje iškilmingoms šv. Mišioms vadovavęs Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis suteikė diakonato šventimus Vilniaus arkivyskupijos akolitams: Marek Butkevič, Sauliui Bužauskui, Edvard Dukel, Zbignev Mickevič, Povilui Narijauskui, Mariui Žitkauskui bei Algiui Akelaičiui, priklausančiam Kaišiadorių vyskupijai.

Homilijos metu Kardinolas kvietė naujuosius diakonus pasitikėti Dievo galia, be kurios nieko negalėtų padaryti, taip pat nuolat skaityti Dievo Žodį, jį mąstyti ir tapti Evangelijos misionieriais. Ganytojas pabrėžė, kad celibatas yra jų tarnystės ženklas, rodantis pasirinktą kelią dėl Dangaus karalystės. Diakonai buvo kviečiami nuoširdžiai atlikti šią meilės tarnystę, liudijant Dievo gailestingumą žmonėms, su kuriais susitiks savo tarnystės vietose.

Kartu išgyventi šią šventę ir melstis už naujuosius diakonus atvyko per 30 kunigų, taip pat šventinamųjų tėvai, giminės, draugai bei dėstytojai.

Po šv. Mišių susirinkusieji sveikino naujuosius diakonus, o šventė baigėsi iškilmingais pietumis.

Sausio 21 d. Pilnoje tikinčiųjų Panevėžio katedroje, vyskupas Jonas Kauneckas diakonato šventimus suteikė trims Vilniaus kunigų seminarijos klierikams, priklausantiems Panevėžio vyskupijai: Justui Jasėnui, Aivarui Kecoriui ir Mindaugui Mizarui, bei Erfurto seminarijoje mokslus baigusiam Mindaugui Šakiniui.

Kartu su vyskupu šv. Mišiose meldėsi per 30 kunigų, tarp kurių buvo Vilniaus bei Erfurto seminarijų rektoriai.

Homilijos metu vyskupas kvietė, nepaisant vis stiprėjančio priešiškumo sakraliems dalykams bei dvasinio sąstingio, pasikliauti Dievo pagalba ir uoliai apaštalauti.

Po šv. Mišių naujuosius diakonus sveikino kunigai, tėvai, dėstytojai bei draugai, linkėdami ištvermingai darbuotis Kristaus Bažnyčioje bei papildyti dvasininkų gretas.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį