Kun. B. Domergue apie jaunimo subkultūras (2010 vasaris)

2010 vasario 8 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje viešėjo kun. Benoit Domergue iš Prancūzijos. Jis kalbėjo apie savo pastoracinį darbą su jaunimu, kuris yra įtakojamas satanistinių subkultūrų. Kunigas sakė, kad ši darbo su jaunimu misija nėra jo paties nuopelnas ar užmojis - tai dalyvavimas Jėzaus Kristaus ir Bažnyčios misijoje.

Kun. Benoit puikiai pažįsta šiuolaikines destruktyvias jaunimo mėgiamas muzikos grupes. Jis pasakojo, kad eina į tų muzikos grupių koncertus ir tame pragariškame triukšme išbūna valandų valandas. Tuo buvimu kartu su jaunimu kun. siekia atskleisti, kad Dievas taip myli žmogų, jog ateina ten kur žmogus yra. Kun. B. Domergue atskleidė neigiamą, griaunantį „mirties ir kraujo“, „antikristinės“ kultūros poveikį jaunimui. Anot kunigo šios kultūros poveikis yra psichologinis, technologinis ir dvasinis.

Kaip išeitį jaunimui iš to tamsybių, nevilties ir savęs naikinimo gyvenimo būdo kun. Benoit skelbia „vilties ir Prisikėlimo“ kultūrą – Prisikėlusįjį Jėzų Kristų. Jis sako, kad kas nori pagelbėti jaunimui, turi elgtis kaip Jėzus su Emauso mokiniais. Jėzus pirma išklauso ir eina su mokiniais jų klystkeliu – bėgimo nuo tikrovės keliu, ir tik vėliau atsiveria jiems akys ir jie pažįsta Jėzų. Anot kun. Benoit paprastas buvimas su jaunimu, skyrimas jam laiko gali atverti kelią bendrystės santykiams, o dar vėliau galima parodyti ir į Prisikėlusįjį Jėzų Kristų, kuris ir yra išeitis iš „antikristinės“ kultūros.

Arūnas Kalpakovas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį