Diakonato šventimai (2010 sausis)

01 16 diakono šventimų dovaną priėmė septyni Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai: Gailestingojo Jėzaus bendruomenės brolis M. Marszalek, Kaišiadorių vyskupijos klierikas L. Visockas bei penki Vilniaus arkivyskupijos klierikai M. Bernotavičius, A. Bylinski, P. Gucevičius, J. Naujokaitis ir M. Sotničenka. Iškilmingas šv. Mišias celebravo ir pamokslą pasakė Jo Em. Kard. A. J. Bačkis. Pamokslo metu jis pabrėžė pasiaukojančios tarnystės svarbą ir priminė kaip svarbu ištikimai laikytis prisiimtų klusnumo, celibato bei brevijoriaus įsipareigojimų. Kardinolas ragino mylėti žmones, neužsidaryti parapijos namuose, bet eiti ieškoti žmonių tenai kur jie yra. Šv. Mišių metu giedojo Vilniaus arkikatedros bazilikos jaunimo choras.

Vėliau seminarijos konferencijų salėje vyko šventiniai pietūs. Prieš juos VI kurso seniūnas diak. M. Sotničenka nuoširdžiai padėkojo Dievui ir visiems lydėjusiems pašaukimo kelionėje. Jis su pasididžiavimu priminė, kad jų kursas yra pirmasis propedeutinis kursas įšventintas į diakonus. Kardinolas išreiškė pasitikėjimą naujai įšventintaisiais ir pakvietė skanauti gausių vaišių. Atvykę į šią gražią šventę naujųjų dvasininkų tėveliai, giminės bei kiti kviesti svečiai, besivaišindami turėjo galimybę pabendrauti vieni su kitais ir su šventės kaltininkais.

Arūnas Kalpakovas

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį