Pastoracinė savaitė (2007 m. sausis)

Sausio 12–17 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko pastoracinė savaitė, kurios metu klierikai galėjo susipažinti su įvairiomis Bažnyčioje veikiančiomis krikščioniškomis bendruomenėmis bei judėjimais.

Sausio 12 d. vyko susitikimas su Neokatechumenato judėjimu. Pristatę savo judėjimo atsiradimo istoriją, daugelis asmeniškai paliudijo kaip pakeitė jų gyvenimą įsijungimas į šią bendruomenę.

Dieną užbaigė susitikimas su Šv. Damijono jaunimo maldos grupe. Gausiai atvykę jos nariai labai išradingai pristatė savo veiklą bei pakvietė visus kartu bendrai pasimelsti.

Sausio 13 d. rytą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi Marijos legiono atstovai. Jie taip pat papasakojo savo judėjimo atsiradimo istoriją, aptarė aktualijas ir reiškė ypatingą norą aktyviau įsitraukti į parapijų gyvenimą ir padėti kunigams sielovadoje.

Vėliau seminaristai susitiko su atstovais iš Kolpingo draugijos, kurie supažindino su kun. A. Kolpingo biografija, jo nuveiktais darbais, pristatė draugijos veiklą ir apaštalavimo būdus.

Tądien įvyko ir susitikimas su Tikėjimo ir šviesos bendruomene. Jos nariai trumpai prisistatė, padovanojo literatūros apie šią bendruomenę ir pakvietė visus aktyviai įsijungti į programą, kurios metu parodyta kaip organizuojami bendruomenės susitikimai, kaip vykdoma bendra veikla.

Sausio 15 d. susipažinta seminarijoje lankėsi Šviesos ir gyvenimo judėjimo atstovai. Svečiai pristatė judėjimo atsiradimo istoriją, struktūrą, dalijosi bendruomeninio gyvenimo patirtimi ir vylėsi, kad šis judėjimas išplis ir Lietuvoje.

Sausio 16 d. į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją atvyko Fokoliarų judėjimo atstovai. Susitikimo metu klierikai žiūrėjo trumpą filmą apie šį judėjimą ir turėjo galimybę daugiau sužinoti apie jo struktūrą bei veiklą, užduoti klausimus.

Į svečius atvyko ir Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio atstovai su jaunimu. Pristatę savo veiklą, pakvietė seminaristus į diskusiją įvairiomis temomis. Svečiai padovanojo ir literatūros apie šį sąjūdį, jo nuveiktus darbus, veiklos tikslus.

Po pietų svečiavosi Gyvenimo ir Tikėjimo instituto atstovai, kurie seminaristus supažindino su ignaciškuoju dvasingumu ir savo rengiamais kursais bei ateitininkų judėjimu.

Sausio 17 d. į šv. Juozapo kunigų seminariją atvyko Communione e liberazione judėjimo atstovai, kurie kvietė kartu dainuoti, linksmai pabūti, pabendrauti, supažindino su šiuo judėjimu.

Tądien lankėsi ir Europos skautai, kurie pristatė šį judėjimą, narystę organizacijoje, liudijo apie savo troškimą skautišku būdu tarnauti ir keisti visuomenę.

Pastoracinės savaitės renginius užbaigė susitikimas su iš Kauno gausiai atvykusiais Pasiruošimo piligrimystei centro atstovais. Jie parodė trumpą filmą apie Prancūzijoje įsikūrusį Taizé vienuolyną, papasakojo apie savo veiklą, keletas jaunuolių paliudijo, kaip lankymasis šiame centre paveikė jų gyvenimą. Po to svečiai pakvietė seminarijos studentus į seminarijos koplyčioje jų surengtas Taizé pamaldas.

Pastoracinę savaitę paįvairino ir ekskursijos. Vieną pusdienį seminarijos auklėtiniai paskyrė aplankyti generolo Juozo Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Ekskursijos metu kariūnai parodė mokymo ir pratybų patalpas, bendrabučius, šaudyklą, Ramovę, papasakojo apie karo akademijos gyvenimo ritmą. Po kavos pertraukos, kurios metu seminaristai turėjo galimybę asmeniškai pabendrauti, padiskutuoti su kariūnais, kapelionas R. Butkevičius studentus pasitiko koplyčioje ir trumpai pasidalino savo pastoracine tarnyste šioje akademijoje.

Seminaristai apsilankė ir šv. Jurgio bažnyčioje bei prie jos esančiame sename vienuolyno pastate, kur apie pusantro šimto metų, iki pat II Pasaulinio karo, buvo įsikūrusi Vilniaus kunigų seminarija (dabar šiose patalpose veikia Knygų rūmai, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos filialas). Čia susipažinta su knygų fondais, išlikusiu seminarijos paveldu bei pačia seminarijos istorija.

Mindaugas Bernotavičius

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį