Seimaristų susitikimas Telšiuose (sausis 2023)

Egzaminų sesijai (visų studentų džiaugsmui) pasibaigus, turėjome išvyką į Telšių vyskupiją, kurioje dvi dienas vyko Lietuvos seminaristų susitikimas. Jį pradėjome ekskursija po Varnių miestelyje esančius objektus – buvusią kunigų seminariją ir titulinės Medininkų vyskupijos katedrą. Kiek vėliau lankėme 1941 m. vykusių Rainių žudynių vietą ir aukoms atminti skirtą kankinių koplyčią. Vakare laiką skyrėme tarpusavio bendrystei, vyko viktorina, patikrinusi ekskursijų metu įgytas žinias. Kitą dieną leidome Telšių mieste: lankėme senamiestį, aukštąją žydų rabinų mokyklą – ješivą, katedroje šventėme Eucharistiją, prieš išvykdami į Vilnių lankėme Telšių vyskupijos sakralinio meno muziejų. Liturgijos metu, kuriai vadovavo vysk. Algirdas Jurevičius, seminaristams ekskursiją po Telšių senamiestį vedęs kun. Vilius Viktoravičius minėjo savo 25-metų sidabrinį kunigystės jubiliejų ir Dievo tautos akivaizdoje atnaujino šventimų dieną duotus pažadus. Šv. Tomai Akvinieti ir pal. Jurgi Matulaiti, melskite už mus!
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį