Apsilankymas bazilijonų Švč. Trejybės bažnyčioje (sausis 2023)

Vilniaus Švč. Trejybės (unitų) bažnyčioje drauge su graikų apeigų bazilijonų vienuolyno broliais kunigais, jungdamiesi bendrai maldai už visų krikščionių vienybę ir taiką pasaulyje, šventėme Eucharistiją pagal bizantišką ritą ukrainiečių kalba. Po šv. Mišių aukos dar šiek tiek pabuvome drauge bendruomenės namuose. T. Mikalojus dalinosi mintimis apie šv. Juozapato asmenybę. Jis išryškino, kad autentiškai kunigiškai tarnystei būtinos kantrybės ir nuoširdumo dorybės, o svarbiausia – nuolatinė asmeninė malda.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį