Kambarių laiminimas (rugsėjis 2022)

Seminarijos bendruomenėje įvyko tradicinė kambarių laiminimo šventė. Kiekvienam seminaristui yra be galo svarbu tinkamai pasiruošti kunigiškiems įsipareigojimams: jie jau prasideda seminarijoje. Tad viena pagrindinių seminaristo formacijos vietų – jo kambarys, kur meldžiamasi ir studijuojama. Pradėdami palaiminimo apeigas maldoje prašėme Viešpatį, kad ateitų palaiminti ir perkeisti mūsų kasdienybę. Susirinkusiems klierikams seminarijos dvasios tėvas kun. Gintaras Blužas priminė, kad dvasininko gyvenime nėra pastovumo, jie keičia parapijas, tačiau nėra benamiai. Jų namai keliauja su jais kaip palapinė. Baigdamas žodį, kun. Gintaras pasidalino apaštalinio nuncijaus Baltijos šalims Luigi Bonazzi mintimi. Paklaustas apie nepastovią gyvenamą vietą diplomatinės tarnybos metu, nuncijus atsakė: „Kur yra Kristus, ten yra mano namai.“ Po įžangos apeigų koplyčioje prasidėjo patalpų laiminimas, kurį užbaigėme melsdamiesi seminarijos globėjo šv. Juozapo litanija. Ramybė šiems namams!
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį