Diakonato šventimai (rugsėjis 2022)

Motinos Bažnyčios altoriaus tarnų gretas Vilniaus arkivyskupijoje papildė naujas diakonas Edvard Rynkevič. Iškilmingos Eucharistijos metu arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teikė diakonato šventimus, juose giedojo seminarijos choras, vadovaujamas dėst. Živilės Tamaševičienės. Šventimų išvakarėse, vysk. Dariaus Trijonio ir susirinkusios bendruomenės akivaizdoje, būsimasis diakonas išpažino Tikėjimą ir davė raštišką celibato bei ištikimybės priesaiką. Savo padėkos kalboje būsimasis diakonas teigė, kad septynerių metų formacijos laikotarpis seminarijoje prabėgo kaip septynios savaitės dienos. Vėliau bendroje adoracijoje meldėmės už Edvardą apmąstydami Jo ekscelencijos gaires apie pašaukimą kaip dovaną, paslaptį ir įpareigojimą. Šventimų liturgijos homilijoje arkivyskupas, dalyvaujant šventinamojo artimiesiems, seminarijos bendruomenei bei gausiam būriui Edvardo pašaukimą palydėjusių kunigų, teigė, kad Dievas numato gyvenimo pašaukimą ir laukia žmogaus atsiliepimo į jį. Šiandien, kaip teigė ganytojas, Viešpats sulaukė atsakymo, jis pildosi Edvardo gyvenime. Viešpaties plano pažinimas yra laipsniškas viso gyvenimo virsmas, lydimas Dievo žodžio. Tai - išorinis ir vidinis atsivertimas, jis, anot pamokslavusio ganytojo, yra nuolatinis kunigiško pašaukimo palydovas, kad dvasininkas, tarnaujantis Dievui ir žmonėms, negyventų padalinta širdimi. Baigdamas homiliją ganytojas šventinamajam palinkėjo Šventosios Dvasios vedimo sakydamas, kad pasiaukojimas su džiaugsmu reikalauja nuolankumo. Po bendrų nuotraukų šventė persikėlė į reflektorių, kuriame skambėjo šventiniai sveikinimai. Jų metu buvo dėkojama arkivyskupui, seminarijos vadovybei ir darbuotojams, diakono artimiesiems – žmonėms, padėjusiems atpažinti ir sudaiginti pašaukimą.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį