Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidai Šiluvoje (2022 rugsėjis)

Rugsėjo 8-15 dienomis Šiluvos šventovėje, švenčiant Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus, dangus praplyšo gausiomis Dievo malonėmis tikintiesiems, atvykusiems iš įvairių Lietuvos vietų. Jas semti ir įvairiais būdais savanoriams padėti pagelbėjo seminarijos klierikai. Kasdiene mūsų duona tapo iškilmingi liturgijos patarnavimai, vadovavimai Kryžiaus kelio ir rožinio maldoms, išklausymo tarnystė, eucharistinės procesijos ir šviesos kelias aplink Šiluvą. Taip pat ir liturginis giedojimas šv. Mišiose bei koncertas, kurį atliko seminarijos choras drauge su mišriu jaunimo choru Exaudi. Jo metu skambėjo naujai atrasti Juozo Naujalio motetai. Ačiū Dievui už pilną malonės laiką su daug smulkių darbelių Jo garbei... Karaliene taikos, melski už mus!
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį