Mokslo metų inauguracija seminarijoje (2022 rugsėjis)

Viešpaties malonė - pasitikti rugsėjį ir inauguruoti trisdešimtuosius atkurtosios Vilniaus kunigų seminarijos mokslo ir formacijos metus. Šventę pradėjome iškilmingu Eucharistijos šventimu, kuriam vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Kartu meldėsi ganytojai, seminarijų vadovybės nariai, pastoracinių praktikų bei gimtųjų parapijų klebonai, esami ir nauji dėstytojai, darbuotojai bei klierikai. Homilijos metu ganytojas, remdamasis popiežiaus Pranciškaus mintimis klierikams, išryškino autentiško santykio su Kristumi svarbą. Visą kas esame ir ką darome kyla iš aktyvaus santykio su Kristumi - Dievu, kuris kalba kiekvienam iš mūsų. Ganytojas teigė, kad kuo šis santykis stipresnis, tuo tikresnė ir autentiškesnė kunigiška tarnystė. Arkivyskupas linkėjo linkėjo šiuos metus išnaudoti kaip progą atnaujinti santykį su Dievu, kitais ir aplinka - gyventi atsivertus, atnaujinus santykį su Viešpačiu. Pasibaigus šv. Mišių aukai ir padarius bendrą nuotrauką, šventė persikėlė į konferencijų salę. Mokslo metų inauguravimo ceremoniją pradėjęs seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič pasidžiaugė bendruomenėje įvykusiomis iniciatyvomis per pastaruosius metus, trumpai apžvelgė vasaros įvykius bei pristatė naujus seminarijos dėstytojus, o taip pat ir iš Kauno kunigų seminarijos atvykusius III kurso studentus. Džiugi diena seminarijos absolventams – neopresbiteriams, kuriems studijų prefektas įteikė teologijos bakalauro diplomus. Šeštojo kurso atstovas kl. Miroslav Jonas Domanskij tarė studentų kalbą. Joje dalinosi įžvalgomis apie seminarijos formacijos svarbą, o tradicinę trumpą įvadinę paskaitą Lectio magistralis skaitė naujasis seminarijos Bažnyčios istorijos dėstytojas dr. Liudas Jovaiša. Prelegentas susirinkusiai auditorijai skaitė pranešimą tema: „10 Vilniaus atminties vartų“. Šventę užbaigėme dalindamiesi Dievo dovanomis prie bendro pietų stalo.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį