Mokslo metų atidarymas Vilniaus arkikatedroje (2022 rugsėjis)

Rugsėjo pirmoji - mokslo ir žinių, o kartu ir rūpinimosi kūrinija diena. Drauge su Vilniaus miesto akademine bendruomene, kapelionais ir tikinčiaisiais arkikatedroje bazilikoje šventėme Eucharistiją, kuriai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas. Homilijos metu ganytojas pažymėjo, kad akademinis gyvenimas yra viso žmogaus ugdymas. Studijų proceso metu, anot arkivyskupo, nepakanka tik krauti sau žinias, tačiau reikia siekti ir išminties, kuri yra Šventosios Dvasios dovana. Tai apima Dievo žodžio klausimą ir vykdymą, o šiems dalykams reikia pasitikėjimo ir vidinės ausies atvėrimo. Baigiantis homilijai nuskambėjo paraginimas visiems susirinkusiems leistis vedamiems išminties Dvasios, juk tik mokslo ir maldos atsakas į šiandieninius iššūkius gali padėti, kad išliktų bendri namai. Viešpatie, laimink visus, kurie siekia išminties ir pažinimo...
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį