Malda už taiką kartu su vyskupu D. Trijoniu

Kovo 1 d. prieš pradėdami Gavėnios laiką meldėmės už taiką pasaulyje, už Ukrainos brolius ir seseris, už jų laisvę ir Rusijos atsivertimą.
Šv. Mišių aukai vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Darius Trijonis.
Ganytojas homilijoje pažymėjo, kad privalome neleisti savo širdyse įsivyrauti baimei, agresijai ir pykčiui, kuris šiomis dienomis yra aplink mus. Vyskupas ragino ruoštis gydyti karo padarytus širdžių sužeidimus, kurie dar ilgai kankins visus paliestuosius šio karo siaubo.
Taikos Karaliene, melski už mus!
Daugiau akimirkų seminarijos facebook paskyroje.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį