Kristaus paaukojimas (Grabnyčios)

Kristaus paaukojimą, arba Grabnyčias, Bažnyčia švenčia vasario 2-ą dieną. Grabnyčios tapo jungiamąja Kalėdų laikotarpio švenčių grandimi. Kalėdų žinia, turinti veikti visus metus. Šviesa, kuri suspindo Betliejaus tvartelyje, turėtų prasiskverbti į visas mūsų gyvenimo sritis.
Ši šventė graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoja – „šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“.
Seminarijoje tradiciškai ir mes suspindome rankose nešdami Kristaus šviesą simbolizuojančias žvakes, žengdami seminarijos koridoriais keliaudami švęsti Šventų Mišių.

Daugiau akimirkų seminarijos facebook paskyroje.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį