Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo apsilankymas

Sausio 28 d. Seminarijoje apsilankė Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
Ganytojas asmeniniams pokalbiams susitiko su seminarijoje studijuojančiais Vilniaus arkivyskupijos klierikais. Tai puiki galimybė su seminaristams pasidalinti savo pašaukimo kelionės iššūkiais ir džiaugsmais.
Po to, visai seminarijos bendruomenei ganytojas pristatė Europos Vyskupų konferencijų tarybos (CCEE), kurios prezidentu šiemet buvo išrinktas, veiklą. Ypatingai akcentuodamas vienybės tarp ganytojų svarbą ir broliško ryšio užmezgimą su kitų šalių vyskupais.


 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį