Susitikimas su Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupu Mindaugu Sabučiu.

Kartu su visais broliais ir seserimis krikščionimis meldžiamės už visų krikščionių vienybę, ypatingai šią - krikščionių vienybės savaitę.
Šiomis dienomis ypač apmąstome Kristaus maldos žodžius: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21).
Gruodžio 22 d. seminarijos bendruomenė lankėsi Vilniaus Evangelikų Liuteronų bažnyčioje, kurioje mus mielai priėmė Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis Vyskupas dalinosi apie Evangelikų Liuteronų bažnyčios istoriją, dabartinę bažnyčios padėtį Lietuvoje, pasakojo apie savo asmeninę pašaukimo istoriją ir mielai atsakinėjo į seminaristų klausimus.
Dėkojame už priėmimą ir džiaugiamės, kad apsilankymai Evangelikų Liuteronų bažnyčioje tampa gražia tradicija, kur kartu galime melstis ir kalbėtis apie tikėjimą.

Susitikimo akimirkos seminarijos facebook paskyroje


 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį