Pastoracinė savaitė apie Jaunimo sielovadą

Prieš prasidedant naujam mokslo metų semestrui, norime dalintis tuo, ką veikėme vos grįžę į seminariją po žiemos atostogų.

Pastoracinė savaitė - tradiciškai taip vadiname pirmąsias dienas po atostogų, kuomet sugrįžę ir pailsėję gilinamės į konkrečią sielovadinę temą, kartu su toje srityje aktyviai veikiančiais kunigais, pasauliečiais ir organizacijomis.Šį kartą gilinomės į jaunimo sielovados temą, su kuria dažniausiai susiduriame būdami klierikais.

Savo patirtimi dalinosi Vilniaus ir Kauno arkivyskupijų Jaunimo centrai, taip pat Vilniaus akademinės sielovados centras. Savo kunigiškomis patirtimis ir patarimais dalinosi kun. Povilas Tekorius ir Kun. Valdemar Lisovski. Džiaugiamės, kad apie įvairius sunkumus ir džiaugsmus galėjome diskutuoti su Ateitininku federacijos atstovu ir Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjungos atstove, galiausiai apie Jaunimo sielovada piligrimystės kontekste pasakojo Kauno šv. Jono Pauliaus II piligrimų centro atstovai.

Pastoracinė savaitė buvo puikus laikas stabtelti ir įsigilinti į jaunimo sielovados iššūkius ir laimėjimus, kuriais galime pasinaudoti trokšdami jaunus žmones priartinti prie Kristaus, o taip pat mokantis iš jų artėti patys.


Akimirkos iš pastoracinės savaitės seminarijos facebook paskyroje.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį