Trečiasis Advento Sekmadienis ir Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM apsilankymas seminarijoje

Trečiojo Advento sekmadienio išvakarių šv. Mišios, uždegant trečiąją Advento vainiko žvakę ir iškilminga vakarinė Valandų liturgijos malda kuriai vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.
Trečiojo Advento sekmadienio išvakarėse, kaip bendruomenė susibūrėme aplink Viešpaties altorių, kad dar vienu žingsniu priartėtume prie Viešpaties gimimo dienos. Seminarijos rektorius kun. Andžėj Šuškevič sav homilijoje ypatingai pabrėžė džiaugsmo prasmę, džiaugsmo, kuris turi reikštis ne kaip jausmai, bet kaip širdies nusiteikimas net ir sunkumų momentuose.
Trečiasis advento sekmadienis Bažnyčios tradiciškai, lotyniškai, vadinamas Gaudete, arba Džiaugsmo, sekmadieniu. Gražu, kad advento įkarštyje Bažnyčia ragina džiaugtis – tai advento esmė.
Po sekmadienių praktikų ir tarnysčių parapijose, kartu su Panevėžio vyskupu Linu Vodopjanovu OFM meldėmės iškilmingą Valandų liturgijos vakarinę maldą. Ganytojas savo apsilankymu praturtino ne tik Panevėžio vyskupijos klierikus, bet ir visą seminarijos bendruomenę, ragindamas pasitikėti Viešpačiu gyvenant dabar, ir galvojimu apie ateitį, neleisti savo širdžiai pasenti

Užfiksuotos akimirkos seminarijos facebook paskyroje.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį