Mokslo metų uždarymas (gegužė 2021)

   Gegužės mėnesio pabaigoje Bažnyčia mini Švč. M. Marijos Apsilankymo liturginę šventę, kuri šiais metais sutapo su dvidešimt aštuntųjų mokslo ir formacijos metų pabaigtuvėmis. Drauge su Vilniaus arkivyskupijos ganytojais, dėstytojais, dvasios tėvais ir formuotojais šventėme padėkos šv. Mišias, kurioms vadovavo arkivyskupas G. Grušas, giedojo seminaristų choras. Homilijos metu ganytojas paskatino įsivardinti patirtas malones per mokslo metus ir už jas dėkoti, taip pat palinkėjo nuolat būti Dievo rankose ir Jo akivaizdoje. Eucharistijos pabaigoje arkivyskupas padėkojo giedojimo dėstytojai ir chorui už giedojimą, spontaniška įžvalga pastebėdamas, kad: ,,kaip seminarijos choras deda nuolatines pastangas tobulėjimui, lygiai tokių pat pastangų reikia dvasiniame gyvenime".
    Po bendros nuotraukos mokslo metų pabaigtuvių šventė tęsėsi konferencijų salėje. Seminarijos rektorius kun. Andžej apžvelgdamas akademinius metus dėkojo klierikams, dėstytojams, darbuotojams, dvasios tėvams, nuodėmklausiams, studijas kuruojantiems asmenims, o taip pat parapijų klebonams, kuriuose klierikai atliko liturgines praktikas. Anot rektoriaus, pandemija palietė ne vieną seminarijos gyvenimo sritį, tačiau bendras gyvenimas išliko, įgaudamas naujų atspalvių. Džiugi akimirka buvo prieš kelias dienas pašventintiems diakonams, kuriems seminarijos studijų prefektas įteikė magistro laipsnio diplomus, pažymėdamas, kad: ,, tai nėra studijų pabaigą, bet įrodymas, kad jie geba mokytis toliau". Klierikų atstovas Deividas Stankevičius giliai, sumaniai ir dvasingai dalinosi metų įspūdžiais. Šventinę bendruomenės dieną vainikavo medelio sodinimas ir tradicinis pasibuvimas beržynėlyje.

Mokslo metų uždarymo akimirkas rasite socialinio tinklo ,,Facebook" seminarijos paskyroje.


 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį