Diakonato šventimai (gegužė 2021)

   Motina Bažnyčia gegužės 29 d. pasipildė trimis diakonais, kurios iškilmingos Eucharistijos metu pašventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Seminarijos bendruomenė drauge su šventinamųjų artimaisiais ir susirinkusiais kunigais meldė Šventosios Dvasios išsiliejimo, kad gausi Dievo malonė lydėtų naujųjų diakonų tarnystę. Homilijos metu ganytojas akcentavo gailestingumo darbų svarbą. Anot jo, diakoniška tarnystė reikalauja meilės, dosnumo, nuolankumo ir tarnystės dvasios. Ji analogiška santuokai - reiškia atiduoti savo gyvenimą kitam. Sąmoningas savęs dovanojimas kitam tiek santuokoje, tiek šventimų dieną nėra vienkartinis veiksmas, jis reikalauja nuolatinių pastangų. Homilijos pabaigoje arkivyskupas palinkėjo šventinamiesiems tarnystės metu likti ištikimiems visomis aplinkybėmis: ,,ar po Kryžiumi, ar prisikėlimo metu". Po bendros nuotraukos šventė persikėlė į refektorių, kuriame skambėjo šventinės kalbos. Jų metu buvo dėkojama ganytojams, seminarijos vadovybei ir darbuotojams, diakonų artimiesiems - žmonėms, padėjusiems atpažinti ir sudaiginti pašaukimą.

Dienos akimirkas rasite socialinio tinklo ,,Facebook" seminarijos paskyroje
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį