Celibato priesaikos ir tikėjimo išpažinimas (2021 gegužė)

   Iškilmingas tikėjimo išpažinimas kartu su celibato priesaika liudininkų akivaizdoje - paskutinis žingsnis prieš priimant Šventimų sakramentą. Šia proga Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vysk. Darius Trijonis, prieš priimdamas pasižadėjimus iš seminarijos absolventų Edgar, Robert ir Aleksandr, pažymėjo, kad kiekvieni šventimai yra Bažnyčios pavasaris, nes jis pasipildo naujais tarnais. Anot seminariją aplankiusio ganytojo, nėra bažnyčios be altoriaus, kuris nesimbolizuotų Kristaus ir nebūtų bendrystės bei gailestingumo mokykla. Būsimieji diakonai buvo padrąsinti tarnauti prie Dievo žodžio ir duonos stalų vis labiau panašėjant į Kristų, mokantis gailestingumo.

Įamžintas priesaikų akimirkas rasite socialinio tinklo ,,Facebook" seminarijos paskyroje
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį