Kitoks susipažinimas su kardinolu A. J. Bačkiu (2021 kovas)

   Garbingo J. Em. A. J. Bačkio šešesdešimties metų kunigiškosios tarnystės jubiliejaus išvakarėse seminarijos bendruomenė turėjo galimybę kitokiu būdu giliau pažinti savo mylimą ganytoją - kaimyną. Jauno, drąsaus ir idealistiško seminaristo, o vėliau jau iškilaus kunigo ir diplomato laiškai, rašyti tėveliams ir artimiems žmonėms ant baltų popieriaus lapų, apkeliavę aplink pasaulį, kovo 17 d. pasiekė seminariją. Pavakario metas, praleistas su istoriniais laiškais, kuriuose atsiskleidžia kardinolo gyvenimas buvo perskaityti s. Aldonos. Atsiskleidė mintis, kad Dievo Apvaizda reiškiasi per žmones, tikros asmenybės bręsta tik sunkumuose, o kunigišką tarnystę per visą savo gyvenimą Audrys Juozas Bačkis brangino ir vertino kaip nepelnytą ir gyvenimo kryptį įtvirtinančią Kristaus dovaną,

Akimirkas iš Jo Eminencijos vizito rasite socialinio tinklo ,,Facebook" semianrijos paskyroje
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį