Seminarijos šv. Juozapo šventė (2009 kovas)

Kovo 19 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija šventė savo dangiškojo globėjo dieną.

Šventės minėjimas prasidėjo išvakarėse iškilmingais Mišparais, kuriems vadovavo buvęs seminarijos rektorius mons. Gintaras Grušas.

Pagrindinė šventės diena prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Arkivyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Juozas Tunaitis, kartu meldėsi LVK Generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupijos kancleris kun. Robertas Šalaševičius, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, kunigai, baigę šią seminariją bei kiti kunigai.

Homilijos metu ganytojas pristatė šv. Juozapo asmenybę kaip sektiną pavyzdį kunigams bei klierikams. Ekscelencija sakė, kad šv. Juozapas klierikams turi būti ėjimo pašaukimo keliu pavyzdys.

Šv. Mišių metu giedojo seminarijos choras.

Po šv. Mišių vyko iškilmingi pietūs, kurių pradžioje penkto kurso seniūnas Petras Gucevičius pasveikino du Juozus, tai vyskupą Juozą ir klieriką Juzefą ir linkėjo jiems Dievo palaimos ir Marijos globos.

Po pietų visi buvo pakviesti pasižvalgyti po seminarijoje eksponuojamą B. Leonavičiaus parodą ,,Vilniaus legendos“.

Apžiūrėję parodą, šventės dalyviai rinkosi Seminarijos aktų salėje. Penktojo kurso parengtos meninės programos metu parodytas vaidinimas, kuris buvo pastatytas Vinco Kudirkos satyros Viršininkai motyvais.

Šventė baigėsi iškilminga Vakarine malda Seminarijos koplyčioje, kuriai vadovavo buvęs seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius.

Jonas Naujokaitis

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį