Gavėnios pradžia (2021 vasaris)


   Pelenų trečiadienį kartu su Motina Bažnyčia pradėjome Gavėnios liturginį laikotarpį, skirtą pasiruošti Velykų šventėms. Šia proga seminarijoje vyko kasmetinės klierikų rekolekcijos, kurias vedė Šiluvos klebonas kun. Erastas Murasukas. Apmąstėme temą: ,,Tikra auka Dievui yra sugrudusi dvasia, - tu, Dieve, nepaniekinsi širdies, sugrudusios ir atgailaujančios." (Ps 51,19). Eucharistijos liturgijos homilijoje rekolekcijų vedėjas teigė, kad savo ydas reikia pažinti, pripažinti ir perkesiti, būtent toks yra Gavėnios kelias tikinčiam žmogui. Per keturas dienas kun. Erastas dalinosi gyvenimiškomis istorijomis ir įžvalgomis. Didžiausia iš jų: ,,Žmogiška klysti, šėtoniška pasilikti klaidoje ir dieviška keltis". Dėkojame tiems, kurie per šį laiką lydėjo mus malda.
 Tradiciškai Gavėnios liturginio laikotarpio metu, sekmadienio vakarais, seminarijoje lankosi svečiai, kartu meldžiamės Valandų liturgijos maldą. I Gavėnios sekmadienį nuotoliniu būdu bendravome su Panevėžio vyskupijos emeritu vysk. Jonu Kaunecku. Ganytojas pradėjo teminį ciklą apie šv. Juozapą,  skirtą šio šventojo metams paminėti.

  Sekite aktualijų akimirkas socialiniame tinkle ,,Facebook".
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį