Mišios už mirusius bendruomenės narius (2020 lapkritis)

    Lapkričio 7d. švęsdami Eucharistiją, kuriai vadovavo seminarijos rektorius, meldemės už mirusius seminarijos vadovybės narius, dėstytojus, seminaristus ir visus geradarius. Mirties slėpinys, anot homiliją sakiusio rektoriaus kun. Andžej, visada žmogui kelia apmąstymus apie gyvenimo prasmę čia, žemėje. Žmogus niekada nežino, kas ir kada jam nutiks, tačiau tvirtas tikėjimas ir viltis Prisikėlusiuoju Kristumi primena vieną posakį: memento mori (lot. atmink, kad mirsi). Po šv. Mišių aukos pradėjome melstis Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos noveną, skirtą pasiruošti ateinantiems atlaidams. Šių metų šūkis yra "Totus tuus", skirtas paminėti šv. popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo šimtmetį.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia.

Akimirkos seminarijos "Facebok" paskyroje.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį