Ortodoksų viešnagė (2009 vasaris)

Vasario 23 dieną seminariją aplankė ortodoksų Tėvas Vitalijus Mockus su būriu jaunimo. Pradžioje dvasininkas papasakojo apie patriarcho rinkimus Ortodoksų Bažnyčioje. Vėliau kalbėjo ir nesenai vykusius tokius rinkimus, kuriuose ir pats dalyvavo. Įdomu paminėti, kad Bažnyčios Susirinkime, kuriame yra renkamas patriarchas, dalyvauja vyskupai ir atstovai nuo kiekvienos vyskupijos. Kiekvieną vyskupiją Susirinkime atstovauja jos vyskupas, dvasininkas, vienuolis ir pasaulietis ar pasaulietė. Visi susirinkusieji ir išrenka naująjį patriarhą.

Po paskaitos seminaristai su ortodoksų jaunimu sisirungė futbolo varžybose. Seminaristai, nors pradžia neatrodė viltinga, bet pasirodė stipresni. Visgi didžiausias laimėjimas – krikščionių vienybė ir bendrystė, todėl pralaimėjusių nebuvo.

Jonas Naujokaitis

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį