Susikaupimo diena (2020 lapkritis)

   Prieš Gailestingumo Motinos atlaidų pradžią Aušros vartuose, lapkričio 13-14 dienomis seminarijoje vyko susikaupimo diena. Šiam kartui buvo pasirinkta tema: "Aukokite savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką." (Plg. Rom 12,1). Susikaupimo dienos vedėjas kun. Arnoldas Valkauskas liudijo apie šventimų sakramento prasmę ir būtinybę suvokti kunigiškos tapatybės vertę savo gyvenime. Dėkojame susikaupimo dienos vedėjui už įžvalgas ir palydime jį malda.

Susikaupimo dienos akimirkos seminarijos "Facebook" paskyroje.


 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį