Onos Pusvaškytės siužetai - iš praeities (2020 spalis)

    Tautodailininkė Ona Pusvaštytė, gimusi kaime ir tapusi miestiete, per savo kūrybą dosniai dalija tėvų namuose sukauptą šilumą ir meilę. Jos medžio ir linoraižiniuose pagrindinės figūros tarsi šnekasi su fonu, pagrindinę siužeto mintį sustiprinančiu konkrečiomis detalėmis ir atributais, savaip interpretuojančiu Gyvybės medžio simbolika.

    Ekspozicijos autorė gimė 1940 m. rugpjūčio 29 dieną Molėtų rajono Petrikšių kaime. Šiandien ji yra pripažinta tautodailininkė, sukūrusi arti šimto raižinių, aktyviai dalyvaujanti respublikinėse ir konkursinėse parodose. Išskirtinė Lietuvos Valstybės 100-mečiui skirta jos sakralinio turinio grafikos darbų paroda keliauja po miestelių bažnyčias ir bibliotekas.

    1975 metais baigiant Kauno vakarinę meno mokyklą sukurtas raižinių ciklas "Rugio kelias", atrinktas į respublikinę liaudies meno parodą, tapo jos sėkmingo kūrybinio kelio pradžia, skatino kryptingai kurti, tobulinti linoraižinio techniką, gilintis į tradicinį liaudies meno paveldą.

    Ankstyvuosiuose tautodailininkės Pusvaškytės kūriniuose ryškūs folkloriniai ir etnografiniai siužetai, poetiškai vaizduojantys nuo mažens gerai pažįstamą senojo kaimo buitį, nesibaigiančius laukus ir ūkio darbus, žinomų liaudies dainų motyvus. Parodoje eksponuojamuose raižiniuose dominuojančios viena ar kelios stilizuotos figūros papildytos dekoratyviais gamtos vaizdais ar buities detalėmis, kurios kaip dokumentinė medžiaga atspindi jau neegzistuojančio kaimo gyvenimo ritmą.

    Sakralinio turinio raižinių atvaizdų šaltinis - tradicinė krikščioniškoji ikonografija. Jie žymiai brandesni pačia atlikimo technika, įvairiomis faktūromis, harmonizuoja juodos ir baltos pusiausvyra, kruopštumu ir dėmesiu detalėms. Pagrindinė statiška šventojo figūra vaizduojama paveikslo centre, apsupta turtingų augaliniu ornamentu, pražįstančiu tulpėmis ir lelijomis.

    1995 m. Ona Pusvaškytė buvo apdovanota Respublikine Pauliaus Galaunės vardo premija; 2008 m. pripažinta konkursinės tautodailės parodos "Aukso vainikas" Kauno apskrities, o 2009 metais - respublikinės parodos laureate.


 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį