Pirmosios mokslo metų savaitės (2020 rugsėjis)

      Rugpjūčio 26d. po vasaros atostogų bei pastoracinių praktikų parapijose grįžome į seminariją pradėti naujųjų mokslo ir formacijos metų. Seminarijos vadovybė pasitiko mus su pokyčiais, kurie pasitarnaus mūsų pašaukimo auginime. Vienas iš jų tas, kad šiais mokslo metais klierikų skaičius Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje išaugo iki 29. Tai įvyko dėl to, kad Kauno kunigų seminarijos klierikai įsiliejo į mūsų bendruomenę.

    Įvadinės savaitės metu, nuo rugpjūčio 27d. iki 30 dienos, turėjome rekolekcijas Eucharistijos tematika. Jas vedė naujasis seminarijos dvasios tėvas kun. Gintaras Blužas. Rekolekcijas užbaigėme piligrimyste į Žemaičių Kalvariją, kurioje po šv. Mišių ėjome Kryžiaus kelią giedodami Žemaičių Kalvarijos kalnus. Rugsėjo pirmąją, mokslo ir žinių dieną, iškilmingomis šv. Mišiomis paminėjome Vilniaus Arkikatedroje drauge su akademinio pasaulio sielovadininkais, dėstytojais ir studentais, o vakare turėjome susipažinimo vakarą seminarijos beržynėlyje. Ten turėjome progą linksmai praleisti laiką, geriau vienas kitą pažinti.

      Rugsėjo 2d. įvyko dvidešimt aštuntųjų atkurtosios Vilniaus kunigų seminarijos mokslo ir formacijos metų inauguracija. Jos metu į bendrą Eucharistiją susibūrusi seminarijos bendruomenė meldė reikalingų Dievo malonių ateinantiems mokslo metams. Po šv. Mišių ir bendros nuotraukos seminarijos vidiniame kiemelyje, šalia seminarijos globėjo šv. Juozapo statulos, šventė tęsėsi konferencijų salėje. Ten seminarijos rektorius kun. Andžej Šuškevič pristatė naujuosius seminarijos dėstytojus, padėkojo tarnystę baigusiems dvasios tėvams: kun. Adam Marek Dettlaff OFMConv. ir kun. Mariui Žitkauskui CO. Mokslo metų atidarymą vainikavo šventiniai pietūs.

    Rugsėjo 5d., šeštadienį, seminarijos bendruomenė dalyvavo kasmetinėje VAJC organizuotoje piligrimystėje Aušros Vartai – Lentvaris – Trakai. Šiais metais piligrimytei buvo nuspręsta pasirinkti temą: „Kas aš toks?“. Piligrimystės metu girdėjome liudijimus ir katechezes, o vakare pasiekus Trakų baziliką dėkojome Dievui už dienos metu patirtas malones. Piligrimsytei vadovavęs vysk. Arūnas Poniškaitis homilijos metu pažymėjo, kad visi gyvenimo sunkumai Dievo akivaizdoje verčia iškelti klausimą: „Kas aš toks?“. Atsakymas, kurį pateikė ganytojas – drąsus nuolankumas.

    Rugsėjo 13d., sekmadienį, dalyvavome Šiluvos Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose, kurių tema buvo Tikime laisvę. Ši tema buvo pasirinkta norint paminėti Lietuvos nepriklausomybės trisdešimtmetį. Šią išvyką tradiciškai pradėjome Kryžiaus keliu, kurį vedė naujasis seminarijos dvasios tėvas kun. Gintaras Blužas. Vėliau Eucharistijoje meldėmės už Lietuvą ir šios šalies šeimas.Išsamiau apie visas seminarijos gyvenimo aktualijas kviečiame skaityti socialinio tinklo „Facebook“ seminarijos paskyroje.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį